Henrik Wergeland: Wergelandakademiets jubileumskalender 2008

Kalender, Wergelandakademiet 2008

Wergelandakademiet har utgitt kalender for å markere 200-årsjubileet for Henrik Wergelands fødsel. 12 utvalgte sitater er vakkert illustrert av Johanne Louise, kalenderen har også full tekst til diktene, kort Wergeland-biografi og tekst om illustrasjonene.


Illustrert av: Johanne Louise Groven Michaelsen Pris: 150. Leveringsklar. |

Tilbake

Forfatter:   Tittel:  

Nettsider: HRMS | Copyright © 2001 Suttung Forlag | Oppdatert: 3. september 2001